práce žáků

Na tomto místě budu uveřejňovat vybrané práce a referáty mých žáků. Mají sloužit pro inspiraci ostatním. Může zde být i Tvůj.

    

Kontakt

Milan Čermák milan@mojespanelsko.cz